رزین حذف بی کربنات C104PLUS

 

رزین پرولایت C104PLUS یک رزین کاتیونی قوی با ظاهری کروی شکل می باشد ، که در بسته های 25 لیتری ارائه می شود . دارای ساختار پلیمری اسید پلی آکریلیک دوطرفه متخلخل است .
افت فشار در بستر رزین تبادل یونی به توزیع اندازه ذرات ، عمق بستر و حجم خالی و همچنین به میزان جریان و گرانروی محلول بستگی دارد .

عواملی که هر یک از این پارامترها را تحت تأثیر قرار می دهند وجود ذرات فیلتر شده توسط بستر ، تراکم پذیری غیرطبیعی رزین یا طبقه بندی ناقص بستر اثر نامطلوبی خواهد داشت و منجر به افزایش ریزش آن می شود.

 

نوع رزین رزین C104PLUS

  • درجه حرارت 120 درجه
  • ساختار پلیمری اسید پلی آکریلیک دوطرفه متخلخل
  • شکل ظاهری دانه های کروی
  • محدودیت(pH) 0_14
  • دانه بندی 300 تا 1200میکرون
  • مجموع ظرفیت 4.7 eq/L (102.7 Kgr/ft³) (H+ form)
  • کاربرد فرآیند کاهش قلیائیت یا حذف بی کربنات – دیونیزه کردن و نرم کردن
  • گروه عملکردی اسید کربوکسیلیک