رزین کاتیون سختی گیر آشامیدنی C100E

 

 

رزین کاتیونی مدل C100E از نوع رزین های دارای گرید خوراکی (Food Grade) بوده است .

و برای استفاده در سیستم های آب شرب مشکلی ندارد .