کاغذ تورنسل

کاغذ لیتوموس یا تورنسل کاغذی است که با یک نشانگر خاص آغشته شده است این نشانگر مخلوطی از  10 تا 15 رنگ طبیعی گرفته شده

مادهٔ قرمزرنگی می باشد که از گلسنگ به دست می‌آید و در آزمایش‌ها و فراکافت‌های شیمیایی کاربرد دارد کاغذ تورنسل یا کاغذ لیتموس ، در محیط بازی آبی می‌شود و در محیط اسیدی سرخ می‌شود .

همچنین یکی از شناساگرهای محیط می‌باشد و برای شناسایی اسیدها و بازها استفاده می‌شود . کاغذ لیتموس به دو رنگ موجود است لیتموس آبی و لیتموس قرمز، از لیتموس آبی برای محیط اسیدی استفاده می کنند .

تست تورنسل یکی از ساده ‌ترین و اساسی‌ ترین آزمایش‌ های شیمی است که در بسیاری از آزمایشگاه ها مورد استفاده قرار می گیرد. اولین استفاده شناخته شده

 

لیتموس قرمز – لیتموس آبی

کاغذ آبی تورنسل در محیط اسیدی قرمز می‌شود و PH بالای 8،3

از لیتموس قرمز برای محیط بازی استفاده می‌کنند و PH کمتر از ۴٫۵

محلول تورنسل نیز در محدوده خنثی برای این شناساگر است بنفش می‌باشد .

کاغذ تورنسل فقط یک ترکیب را نشان نمی‌دهد حتی ممکن است برای ترکیبات مورد آزمایشی که مقدار PH آنها بین 5ر4 و 3ر8 است، تغییر رنگی صورت نگیرد .

 

روش انجام تست کاغذ تورنسل

برای آزمایش، کافیست یک قطره از نمونه مایع را روی یک نوار کوچک کاغذ قرار دهید و یا یک قطعه کاغذ تورنسل را در یک تکه کوچک از نمونه قرار دهید .

اما بهتر است کاغذ را در یک ظرف کامل یک ماده شیمیایی فرو نکنید.زیرا ممکن است ماده کاغذ یک نمونه با ارزش را آلوده کند .

 

آزمایش لیتموس یک روش سریع برای تعیین این است که آیا محلول مایع یا گازی اسیدی می باشد یا قلیایی . این آزمایش را می توان با استفاده از کاغذ تورنسل یا محلول آبی حاوی رنگ لیتموس انجام داد .

به خاطر داشته باشید ، اسیدها و باز ها فقط به محلول های آبی  واکنش می دهند، در نتیجه کاغذ تورنسل در مایعات غیر آبی مانند روغن نباتی تغییر نخواهد کرد .

کاغذ لیتموس ممکن است با آب مقطر مرطوب شود تا برای نمونه گازی نیز تغییر رنگ داشته باشد. گازها می توانند رنگ کل کاغذ را تغییر دهند چون رنگ به طور کامل در معرض گاز قرار میگیرد. گازهای خنثی ، مانند اکسیژن و نیتروژن ، رنگ کاغذ pH را تغییر نمی دهند.

 

 

رنگ کاغذ تورنسل در محیط اسیدی و بازی

در محیط اسیدی ، کاغذ تورنسل در طول زمان زنگ زردی می‌گیرد و شکل ظاهری آن تغییر می‌کند . این اتفاق به دلیل تجزیه‌ی الیاف چوب در محیط اسیدی است. در مقابل، در محیط بازی، کاغذ تورنسل به رطوبت و هوا واکنش نشان می‌دهد و ممکن است کشیده شود یا شکل ظاهری آن تغییر نماید.

از این رو، کاغذ تورنسل برای استفاده در محیط‌های بازی مناسب نیست و برای کاربردهایی مانند بسته‌بندی، چاپ، و کاربردهای مهندسی داخلی به کار می‌رود .