رزین میکسبد UCW3700

 

رزین تبادل یون پرولایت مدل UCW 3700 از رزین های آنیونی می باشد و ساختاری همانند دانه های کروی شکل و شفاف رنگ دارند . این رزین از نظر کیفیتی در درجه بسیار بالایی قرار گرفته است و می تواند فرآیند تبادل یون را با بالاترین راندمان انجام دهد .

رزین های آنیونی معمولا در دو حاالت در مخازن سختی گیر مورد استفاده قرار می گیرند . این رزین یا به همراه رزین کاتیونی درون یک مخزن استوانه ای شکل قرار گرفته و فرآیند تبادل یون را انجام می دهد و یا به تنهایی درون مخازن سختی گیر قرار می گیرند .

رزین تبادل یون پرولایت مدل UCW 3700 قادر است با قدرت و دقت بالا یون های منفی درون آب را که سبب سختی می شوند تعویض کنند. این رزین یون های منفی را نظیر OH-1،CL-1 و SO4-2 به خود جذب می کند و به جای آن یون های دیگری را در آب آزاد می کند. این رزین در پایین آوردن سختی آب بسیار موثر است.

این نوع رزین به گروهی از پلیمرها تعلق دارد و دارای ویژگی احیاء پذیری هیدروژن است و در واقع این امکان را به مصرف کننده می دهد که در مواقع لزوم رزین را احیاء کنند و برای ظرفیت های کاری بالا و عملکرد مناسب بسیار مناسب و بهینه شده است . این رزین همچنین قابلیت این را دارد که با اسیدهای معدنی چون اسید سولفوریک و هیدروکلریک اسید احیاء شود .